Een roep om voor alle kinderen op te komen

Licht en Liefdes activatie meditatie

In deze gechannelde geluidsmeditatie wil ik je vragen om echt als lichtwerker in al je kracht en liefde je bijdrage te geven voor de kinderzielen. Niet alleen voor het schoonmaken van ons persoonlijke kind-stuk, maar vooral ook voor het bevrijden van die kinderen die gevangen, mishandeld, misbruikt, en/of geofferd worden en zijn, in het heden, verleden, de toekomst en verder…


De plek die zich daarvoor aandiende in mijn channeling is de Rots in de Rotskoepel tempel op de Tempelberg in Jeruzalem.
Daarna las ik op Wiki dat Abraham daar zijn zoon moest offeren!
Verder is het belangrijk bij deze meditatie te beseffen, dat als je in trauma sterft (door een ongeluk of plotselinge dood), je door de shock moeilijk of niet in de Lichttunnel naar het hiernamaals komt. Je blijft hangen in een astrale laag.

In deze meditatie richten we ons gezamenlijk op die kinderzielen, daarna is ruimte om zelf vorm te geven aan andere zielen, bijvoorbeeld ook alle dieren…alle geslachte walvissen…

In deze meditatie geven we heling aan de kinderen en openen we een poort zodat de zielen die dat willen,
over kunnen gaan naar Het Licht in Goddelijke Liefde.

Dat doen we SAMEN!

Klik hier voor de geluidsmeditatie

Deze MP3 is gratis

#SaveTheChildren
#SaveOurChildren

Tijdens deze meditatie zingen we de onderstaande mantras:

EL ELYON
De orde van Melchizedek wordt geactiveerd. Het verbond van de nieuwe mensen van het Licht werd door deze naam gezegend en bezegeld. Wij worden Melchizekianen die de waakzaamheid hebben om de dimensies open te houden voor Uw schepping.


AUM
Aum (Sk.): Een mystieke lettergreep, het meest gewichtige woord in India. Het is een 'invocatie, een zegening, een bevestiging en een belofte'; en het is zo heilig dat het een woord is dat op zachte toon gesproken werd in de occult, primitieve vrijmetselarij. Dit woord staat vaak aan het begin van heilige geschriften en gebeden. Het bestaat uit drie letters: a,u,m welke, volgens algemeen geloof staan voor de drie Veda's, en de drie goden - A (Agni) U (Varuna) en M (Maruts) - met andere woorden: Vuur, Water en Lucht. In de esoterische filosofie zijn dit de drie heilige vuren, ofwel het 'drievoudige vuur' in het Universum en de Mens, naast vele andere dingen.
H.P. Blavatsky in her Theosophical Glossary, p. 239, 240

KODOISH, KODOISH, KODOISH ADONAI 'TSEBAYOTH
This expression as a three-fold formula sets in motion a trinitized seal and is the highest expression of teamwork in the heavens and upon the earth.(...)

LAYOOESH SHEKINAH
´The Pillar of Light of the Divine Presence´
´This Pillar of Light Protection is the guiding Light of the Spirit. (...)

Wil je deze geluidsmeditatie met achtergrond informatie geheel uitgeschreven in 17 paginas PDF,
dan vraag ik daar 15 euro energetische uitwisseling voor.

Mail dan info@patriesvanelsen.nl

Als je in tune wilt blijven is het een idee om mee te doen
met de geluids-meditatie, die ik maandelijks channel.
Klik hier voor meer informatie

 

Terug

home