SAMENWERKING MET BUITENAARDSEN TIJDENS AARDEHELINGSCEREMONIE

Tijdens de internationale bijeenkomst van 150 lichtwerkers van het netwerk RAHMA, in de woestijn bij Lima, Peru manifesteerde tijdens het energetische aardehelingswerk dat ik begeleidde een UFO in de cirkel.


Ik voelde alle liefdevolle support van de buitenaardsen gidsen die ons vergezelden.
Het energetische werk betrof vergeving voor alles wat we de 4 elementen (en de Aarde) als mens en als mensheid hebben aangedaan ( en doen), vervolgens straalden we de aarde met de hoogste vibraties van Licht, Liefde en Hoger Bewustzijn in.
Dit maal zichtbaar met liefde
volle sterre- broeders en zusters!

Sinds medio 90-jaren heeft Patries van Elsen bewust contact met liefdevolle buitenaardsen.
Ze communiceert telepatisch met hen.
Onderstaand haar persoonlijke ervaring van samenwerking met liefdevolle buitenaardsen tijdens een aarde heling meditatie.

Je ziet Patries van Elsen het Lichtwerk begeleiden
terwijl er een UFO in de cirkel van 150 Lichtwerkers beweegt!

 

UFO- ervaring van Patries van Elsen bij Internationale Lichtwerkers bijeenkomst in Peru:

In de middag werd mij gevraagd om een energetisch werk, met het thema "vergeving aan de vier elementen", te begeleiden.
Vlak voordat ik opsta om naar het midden van de cirkel te gaan, zie ik met mijn derde oog een van gidsen recht voor me staan.

 

Ook als ik op sta blijft hij voor me staan: Hij kijkt me met zijn grote zwarte ovaal-vormige ogen recht in mijn ogen aan. Ik ervaar liefde en ben me bewust van de liefdevolle support van de buitenaardsen gidsen. Nadrukkelijk vraag ik om hun assitentie om dit energie werk samen te doen.


Patries van Elsen leidt hier het energie werk midden in de cirkel

Tijdens het energie werk van "vergeving aan de vier elementen" is iedereen is erg geconcentreerd en ik ervaar dat er veel energie in de cirkel wordt bewogen. We sluiten af met een instraling van de planeet aarde. Vervolgens gaat Sixto verder met een uitlijning van de chakras.

In de avond vormt zich in de woestijn een Xendra, dat is een interdimensionale poort.
Deze Xendra is van het type dat Gimbra wordt genoemd en verbindt je direct met de councel van 24 oudsten ( Elders) .

De Raad van 24 Ouderen vertegenwoordigen de bewoners van alle planeten in ons melkwegstelsel.
Het is een galactisch councel die de positieve evolutie van ons melkweg stelsel beoogd.
De Raad bestaat uit lichtwezens die een hoge mate van verlichting en verheffing in de eeuwige wijsheid hebben bereikt.
Deze 24 meester komen uit verschillende buitenaardse werelden met hogere niveaus van ontwikkeling,
Deze galactische raad is momenteel houdt zich bezich met de coördinatie van de evolutie van de planeet Aarde, welke op het punt staat een nieuw niveau van evolutie te bereiken.

Samen met Axel Torres (México), Antozak Torres (México), Jorge Sion (Ecuador), Odra Elizalde (Ecuador), Ligia Nubia Velásquez (Colombia) en Cristian Sánchez Barros (Argentinie) ga ik deze Xendra in.
Ik heb geen speciale vragen. In de Xendra ervaar ik veel licht en liefde.
Ik kom in een ronde zaal en voel me omringt door de 24 oudsten.

Eén voor één raken ze mijn hart aan of leggen hun hand op mijn hart.
Telepatisch hoor ik zeggen:" Meer dan ooit zijn wij bij jullie!
Om je jullie te supporten en samen te werken in deze intense tijd van veranderingen op aarde"


Na enkele ogenblikken in stilte te staan mediteren over de betekenis van die woorden, krijg ik het volgende te horen:

"De komende tijd gaat jullie bewustzijns trilling verder omhoog.
Dit opent en activeert oude herinneringen en vergeten geschiedenis: Niet alleen in de aarde openen de bibliotheken, ook in jullie zelf. Jullie geschiedenis van de aarde en de mensheid zal herschreven worden.
Jullie en de aarde zijn een bibliotheek aan kennis in evolutie. In golven komt deze kennis nu vrij. Deze evoltie die de aarde en haarbewoners door maakt wordt nauwkeurig gevolgd door ons en vele sterrevolkeren.
Het evolutie proces dat jullie doormaken is heel waardevol voor ons. Meer en meer zullen jullie ervaren dat jullie deel zijn van onze sterrenfamilie. Wij zijn EEN. Jullie dragen onze genen in jullie DNA. Wij raken je hart aan, want daar ligt de activatie sleutel voor liefde, vergeving hetgeen heling, transmutatie en cocreatie brengt.
Onze samenwerking is er altijd al geweest, maar vanaf nu zal het intenser zijn, omdat wij er belang bij hebben dat jullie en de aarde goed door deze evolutie sprong gaan. De matrix is open: alles is mogelijk!
Alle nieuwe gedachten en ontdekkingen die ontstaan vanuit liefde en emotie zullen heling en verruimd bewustzijn aan de aarde en de mensheid geven.
De creatieve kracht die nu vrijkomt is enorm en men kan die gebruiken voor vernietiging of schepping. De liefdes energieen voor vergeving, heling, creatie en herprogramering zijn krachtiger dan ooit. Gebruik ze! Zoals de waterprogramering, kristalprogramering om de oceanen en luchten te ontdoen van vervuiling en radioactiviteit.

Het is jullie en onze focus van liefde en verantwoordelijkheid, opdat de aarde en in jullie de hoogste vibraties van christus bewustzijn en Liefde manifesteren."
Ik ervaar een enorme warmte in mijn hart,
Het voelt voor mij een bevestiging van wat ik tijdens het energiewerk van vergeving al voelde: de energie werd niet alleen door de 150 deelnemers bewogen, maar ook de gidsen hielpen mee met het transmuteren van energieen naar een hogere vibratie.

.......................................................................................................
De volgende dag laat Elvis Romero de video zien die hij met zijn mobiele telefoon heeft gemaakt tijdens energiewerk van "vergeving van de vier elementen": op de film zie je in een flits hoe een canepla razend snel door de cirkel vliegt. Als hij het beeld vertraagt is de sigaar-achtige vorm van het object te zien. Sixto vertelt dat dit een canepla tipo Rod is. Het is een soort buitenaardse drone, die kan opnemen (filmen) en zenden. Deze was tenminste 40 cm breed en kwam van een nabij gelegen ruimteschip.

Dit bevestigt nog meer de aanwezigheid en support van de gidsen tijdens ons energie werk.
Ik voel dat we zijn aankomen in een tijd van intersere samenwerking met liefdevolle buitenaardsen gidsen.

ELYAH ARAM (Patries van Elsen)
23-1-2016

Buitenaards contact en samenwerking:

Je bent van harte welkom bij de bijzondere workshops vol met de vrouwelijke creatieve energie van Zuid Amerika.
In deze dagen werken we in support van de mooie energie van liefdevolle buitenaardse wezens.

Wil je meer weten over deze bijzondere workshops mail:
info@patriesvanelsen.nl

 


Spirituele reizen en retraite Peru

naar Machu Picchu, Cusco en het meer van Titicaca.

Terug


Home