Zonne-eclips juni 2021
Zoominar 9 juni

Voorbij de dualiteit
Verbind je met het veld van de magische LEEGTE,
waaruit liefdes-creatie geboren wordt.

Deze Zoominar is een energetische voorbereiding op de zonne eclips van 10 juni en is de avond ervoor op 9 juni om 20 uur.

Tevens is deze zoominar een energetische update en harmonisatie van je lichaam en je energie lichamen in deze turbulente tijd.

Hoogtepunt van deze VOLLEDIGE zonsverduistering is op 10 juni om 12.20 uur en is geheel te zien in bijvoorbeeld Canada.
In Nederland is de gedeeltelijke verduistering te zien.

Daarom is het fijn de avond ervoor je lichaam en geest energetisch voor te bereiden,
opdat je op jouw manier, op jouw plek de zon kan zien, de "magische Leegte" bewust ervaart en de lichtcodes gemakkelijker kan gronden.

We leven in een chaotische tijd, waarin niemand meer vat heeft op wat de toekomst brengt.
Velen van ons staan erg onder druk in deze tijd vol verwarring, verdeeldheid, straling en mis-informatie.
Deze druk veroorzaakt stress, slecht slapen en niet meer weten wat precies te doen.
Voor de geboorte van iets nieuws is er altijd een periode van "niet weten" wat de toekomst is.
Daar staan we nu al een tijdje in.

De zonne eclips verbindt Licht en Donker, Wij en Zij...
Een unieke kans om vol liefde, bewustzijn en vertrouwen, de toekomst geboren te laten worden.

Een krachtige gechannelde transmissie vindt plaats, die brengt je meer in verbinding met het veld van de magische LEEGTE waaruit liefdes-creatie geboren wordt.

Belangrijk is om deze energie te beleven en goed te gronden in je lichaam en je leven,
in verbinding met de goddelijke staat van Het NU en EEN-ZIJN,
opdat er volledige balans is van manlijke- en vrouwelijke energi
n in ons en in Al Dat Is.

Deze Webinar is live via Zoom.
Na afloop is er voor wie wil mogelijkheid om uit te wisselen en/of vragen te stellen.
Je kan dan ook in je eigen energie blijven en daar afsluiten.


We werken vanuit het hart.
Het programma wordt speciaal op de groep afgestemd.
Mannen zijn van harte welkom.


Praktische informatie

Begeleiding: Patries van Elsen
Tijden: inloop vanaf 19.45 uur. start om 20.00 uur
Afronding: Rond 22.00 uur.
Datum: Woensdag 9 juni 2021
Support bijdrage: 25 euro.
Mensen met minimum inkomen: 17,50 euro

Na afloop wordt de geluidsopname MP3 naar je gemaild, zodat je de meditatie later noges kan beluisteren.

Wil je je aanmelden voor deze bijzondere Zoominar mail naar:
info@patriesvanelsen.nl


Terug


Home