Maan-eclips november 2021

Voorbij de dualiteit
Harmoniseer je via de Divine Feminine

Een unieke kans om vol liefde, bewustzijn en vertrouwen, jezelf en je leven vanuit de Goddelijke Leegte herboren te laten worden, voorbij de dualiteit.

Deze Zoominar is een energetische voorbereiding op de maan-eclips in de ochtend van 19 november en is de avond ervoor op 18 november om 20 uur.

Hoogtepunt van deze gedeeltelijke maansverduistering is op 19 november om 10.03 uur.
In Nederland is deze gedeeltelijke maan eclips te zien.
Daarom is het fijn de avond ervoor je lichaam en geest energetisch voor te bereiden, opdat je op jouw manier, op jouw plek de maan kan zien, de "magische Leegte" bewust ervaart en je verbinding met "het goddelijke vrouwelijke" dieper kan gronden.

Deze maan eclips verbindt Licht en Donker, Wij en Zij... Je herinnert je EENZIJN.
Een krachtige gechannelde transmissie vindt plaats, die brengt je meer in verbinding met het veld van de magische LEEGTE waaruit in volledige balans van mannelijke- en vrouwelijke energieën in ons en in Al Dat Is herschapen wordt.

We leven in een chaotische tijd, waarin niemand meer vat heeft op wat de toekomst brengt.
Velen van ons staan erg onder druk in deze tijd vol verwarring, verdeeldheid, straling, controle en mis-informatie.
Deze druk veroorzaakt stress, slecht slapen en niet meer weten wat precies te doen. Voor de geboorte van iets nieuws is er altijd een periode van "niet weten" wat de toekomst is. Daar staan we nu al een tijdje in.

Nu de vibraties verder omhoog gaan wordt disbalans in dualiteit schrijnend zicht- en voelbaar, terwijl dit in balans juist EEN is.
Controle-vrijheid
Dader- slachtoffer

We transmuteren oude programmaties van slachtofferschap naar SCHEPPER VAN HET NIEUWE ZIJN!

Een krachtige gechannelde transmissie vindt plaats, die brengt je meer in verbinding met het veld van de magische LEEGTE waaruit liefdes-creatie geboren wordt.

Belangrijk is om deze energie te beleven en goed te gronden in je lichaam en je leven,
in verbinding met de goddelijke staat van Het NU en EEN-ZIJN,
opdat er volledige balans is van manlijke- en vrouwelijke energi
n in ons en in Al Dat Is.

Deze Webinar is live via Zoom.
Na afloop is er voor wie wil mogelijkheid om uit te wisselen en/of vragen te stellen.
Je kan dan ook in je eigen energie blijven en daar afsluiten.

We werken vanuit het hart.
Het programma wordt speciaal op de groep afgestemd.
Tevens is deze zoominar een energetische update en harmonisatie van je lichaam en
je energie lichamen in deze turbulente tijd.

Praktische informatie

Begeleiding: Patries van Elsen
Tijden: inloop vanaf 19.50 uur. start om 20.00 uur
Afronding: Rond 22.00 uur.
Datum: donderdag 18 november 2021
Support bijdrage: 25 euro.
Mensen met minimum inkomen: 15 euro

Na afloop wordt de video-replay link en de geluidsopname MP3 naar je gemaild, zodat je de meditatie later noges kan beluisteren.

Wil je je aanmelden voor deze bijzondere Zoominar mail naar:
info@patriesvanelsen.nl


Harmoniseer je via de Divine Feminine

 

Terug


Home