Zaterdag 21 maart 2020


HET OPENEN VAN DE OORSPRONKELIJKE VROUWELIJKE POORT

Hergeboorte en activering, in ons, van de energetisch vrouwelijke belichaming van
de nieuwe cyclus van ongeconditioneerde Christusliefde.

Deze is zijn in vrede, harmonie, zuivering, wedergeboorte en overvloed.

 

Deze workshop is geïnspireerd op een bijzondere meditatie en activatie, die ik gechanneld heb voor het Nieuwe Jaar.

 

De workshop en activatie valt samen met de lente equinox,
een prachtig moment van energetische balans op aarde.

Een equinox (Latijn: aequinoctium, gelijke nacht) is een tijdstip in het jaar waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat, of anders bekeken, de tijd dat de zon langs een van de snijpunten van de ecliptica en hemelequator gaat. De verbindingslijn aarde-zon passeert tijdens de equinox juist het vlak van de aardse evenaar (de evennachtslijn), op weg van zuid naar noord, of andersom. Op het tijdstip van de equinox is de lengte van dag en nacht overal op aarde ruwweg gelijk, namelijk een half etmaal - en komt de zon precies in het oosten op.Een krachtige gechannelde transmissie vindt plaats
in contact met Isis, Sekhmet, La Dama de Luz, De Vrouwe van het Witte Licht en Maria Magdalena.

Patries van Elsen nodigt je uit voor deze workshop, activatie en ceremonie vol met de vrouwelijke creatieve energie.

We werken vanuit het hart.
Het programma wordt speciaal op de groep afgestemd.
Er is ruimte om praktijk ervaringen uit te wisselen om elkaar te inspireren.Plaats: Bergen NH
Tijden: aankomst om 10.00 uur, start om 10.30 uur
Afronding: circa om 17.00 uur.
Data: zaterdag 21 maart 2020
Kosten: 75 Euro.
Dit is inclusief koffie en thee.
Er is soep aanwezig. Graag zelf broodje of ander hapje meenemen voor je lunch.

Meenemen: Gemakkelijke liefst Witte kleding. Je bent welkom om heldere, witte kristallen mee te nemen. Warme kleding en degelijke schoenen voor de activatie en ceremonie waarschijnlijk buiten.
Begeleiding: Patries van Elsen.

Informatie en aanmeldingen: info@patriesvanelsen.nl

 

Terug

Home