Voorbij de Dualiteit

In de balans van de Equinox opent een poort “voorbij de dualiteit”.
Verbind je vanuit je hart met de Goddelijke OCEAAN van Regenboog Lichtcodes,
waaruit alles nu herboren wordt.

Zoominar donderdag 22 september om 19 uur.

De herfst-equinox valt dit jaar even na middernacht op 23 september.
De 22- en 23ste zijn krachtige portaaldagen en bovendien wordt dan een enorme zonnegolf op aarde verwacht.

Laat je in de Zoominar verrassen door de boodschappen van liefdevolle binnen- en buitenaardsen wezens en ervaar de ondersteuning van de waterwezens in het bijzonder van de Naga's. De Naga's bevinden zich in een hogere dimensie in de oceanen en zijn heel ondersteunend bij de transitie die nu plaats vindt.

Laad je totaal op in de hoge licht frequenties!


De Naga koningin zegt:
"Water beweegt emoties. De extreme vervuiling op alle niveaus samen met de hoge geluids golven bewegen het water en de emoties. Het beweegt ook een vloeistof in de hypofyse van de mensen. Deze stof van de hypofyse wordt er door ingeklonken of naar beneden getrokken in lagere astrale vibraties".
Het lijkt of een zwarte duistere poort open staat. "Die energie beweegt oncontroleerbaar".

De Naga koningin vertelt verder: "Blijf puur, zo puur als water, puur kristal. Focus op puur zijn. Wees er alert op alles te zuiveren en te beschermen..."
(Boodschap ontvangen door Patries van Elsen.)

We maken contact o.a. de gouden stad Paititi, het nieuwe Shamballa in Zuid Amerika, en
de Regenboog-oceaan van haar binnenaarde en de 13 gouden Zonneschijven.

De twaalf gouden Zonneschijven met de 13-e centrale gouden Zonneschijf van Paititi, in het midden, vormen een garantie voor de overgang van de aarde en haar bewoners naar de hogere dimensies en van daaruit naar een multi-dimensionele wereld met hoger bewustzijn.
Aldus Anitac van Venus.
(Boodschap ontvangen door Patries van Elsen.)


Een krachtige transmissie van energie vindt plaats, die je als persoonlijke reconnectie of initiatie kan ervaren.

Deze Webinar is via live via Zoom.
er is mogelijkheid om uit te wisselen en/of vragen te stellen


We werken vanuit het hart.
Het programma wordt speciaal op de groep afgestemd.

Praktische informatie

Programma Donderdag 22 september 2022:

Je bent 10 minuten voor aanvang welkom: om 18.50 hr.
- Start om 19.00 uur met een korte harts-meditatie.
- Naamronde.
- uitleg met Powerpoint presentatie door Patries van Elsen.
- Gezamelijke meditatie/activatie.
- Voor wie wil, afsluitende deelronde. (je kan hier ook vertrekken en thuis nagenieten)
- afsluiting rond 21.00 uur.

Drum, ratel, klankschaal of ander muziek instrument, als je dat hebt, bij de hand houden.

Support: 25 Euro
Mensen met minimum inkomen: 17,50 euro

Na afloop wordt de video replay link en de geluidsopname MP3 naar je gemaild, zodat je deze later noges kan bekijken of beluisteren.

Wil je je aanmelden voor deze zoominar mail naar:
info@patriesvanelsen.nl


Terug


Home